3 min read

2021-09-01

Geologiniai sklypo tyrimai

2021 m. vasarą aktyviai vykęs Bonamo žemės darbų etapas finišuoja. Vieni paskutiniųjų žingsnių prieš ruošiantis tiesti inžinerinius tinklus ir leistis statinių link – geologiniai sklypo tyrimai. Tai statybos reglamento reikalavimu grįstas ir statinių projektuotojams bei konstruktoriams būtinas dėmuo. Statybų sektoriaus profesionalams aišku, kodėl geologinis tyrimas neišvengiamas, tačiau norime trumpai papasakoti ir Jums, nes visa tai – apie Jūsų būsimus namus, kiemus ir kelius.

 

Geologiniai grunto tyrimai atliekami siekiant ištirti sklype esančio grunto sandarą, savybes ir gruntinio vandens lygį. Iš tyrimų metu gautų duomenų sudaromas geologinis pjūvis, kuris bus pasitelkiamas 3 pagrindiniams statybiniams – inžineriniams sprendimams priimti:

  • Priklausomai nuo grunto medžiaginių savybių ir sluoksnių storio konkrečioje vietoje, kur reikalinga projektuoti statinius, atliekami skaičiavimai, kurių pagrindu parenkamas pastatų, Bonamo atveju – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų – PAMATŲ TIPAS ir POLIŲ GYLIS.
  • Tiriamos grunto infiltracinės savybės, lemiančios buitinių NUOTEKŲ valymo įrenginių bei paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo SISTEMĄ.
  • Vidinių gyvenvietės kelių inžineriniams ir konstrukciniams sprendiniams.

Geologai, prisitaikydami prie oro sąlygų, Bonamo dirbo bene visą mėnesį ir duomenys jau ruošiami perduoti projektuotojams.

Ką MUMS pavyko sužinoti apie GEOLOGINĘ Bonamo VIETOVĖS ISTORIJĄ maloniai šnekučiuojantis su ilgaamžiais savo srities profesionalais, pasakojame ir Jums.

Geologai apie Bonamo:

Kiemeliškių apylinkes suformavo prieš dešimtis tūkstančių metų į šiandieninę Europą iš Skandinavijos žemyno vidurio atslinkęs ir savo liežuvį čia suformavęs ledynas. 2 km storio ledynas slinko savo kelyje rinkdamas riedulius, smėlį, žvirgždą, o būtent čia sustojo, tirpo, todėl vietovės ežeringos, šaltiniuotos ir kalvotos.

  • Vietovė labai turtinga rieduliais – akmenimis – tai su ledynu atkeliavę uolienos, kurias jis tarsi buldozeris savo kelyje talpino ir stūmė tolyn. Daugelį jų, vietovės amžininkų, išsaugojome ir palikome gamtos istorijos pažinčiai Bonamo parko teritorijoje. Rieduliai, iškasami Bonamo statybvietėje, gali būti ir milijardą amžiaus bei daugiau skaičiuojantys amžinankai, atkeliavę iš Sakndinavijos pusės į Vilniaus apylinkes, kurias siekė ledynas.
  • Bonamo geologiniai ėminiai ir zondavimas, priklausomai nuo vietovės geologinės sandaros bei ūkinės veiklos joje istorijos, reikalavo ištirti gruntą ir duomenis pateikti 7 metrus gilyn nuo žemės paviršiaus. Tiek reikalinga statinių specifikacijai užtikrinti.
  • Bonamo parkas ir tvenkinio vieta durpinga – čia – galimai buvusio ežerėlio vieta, kurioje stengsimės išaugoti kuo daugiau būdingos natūralios augmenijos: bruknių uogienojų ir paparčių.
  • Be nedidelių smėlio lešiukų sluoksniuose, Bonamo dominuojantis gruntas – kietai suspaustas, ledyno svorio suslėgtas derlingas moreninis priemolis. Tokia žemė nelinkusi perdžiūti, todėl tinkama medžiams ir kitiems augalams augti.

 

Sodininkaukite iš peties, čia Jums puikiai seksis!

 

Integruotas ir dėmesingas natūralios aplinkos išsaugojimas yra mūsų, Bonamo vystytojų, prioritetas.

DĖMESIO: geologiniai tyrimai Bonamo yra atliekami ir mūsų pačių statysiamų namų teritorijoje, ir parduodamų SKLYPŲ vietose. Jūsų patogumui MŪSŲ RŪPESČIU ir MŪSŲ SĄSKAITA jau atliktas svarbus ir brangus darbas.

Daugiau nuotraukų iš geologinių tyrimų Jūsų laukia GALERIJOJE.